Selasa, 18 Desember 2018


Nama           : Andayani

Nip               : 19700519 199103 2 002

Jabatan        : JuruSita

Pendidikan    : SMANama            : Rosian

NIP               : 19650415 199303 1 003

Jabatan         : JuruSita

Pendidikan    : SMANama            : Arief Sapto Riyadi, S.H.

NIP               : 19860615 200904 1 003

Jabatan         : Juru Sita Pengganti

Pendidikan    : Fakultas Hukum MuhammadiyahNama            : Ike Rahmadyanti

NIP               : 19830708 200112 2 001

Jabatan         : Juru Sita Pengganti

Pendidikan    : SMANama           : Welly Oktrisni

NIP              : 19891009 200912 2 001

Jabatan        : JuruSita Pengganti

Pendidikan    : SMK

Menurut Anda bagaimana kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi?
Tidak Tahu
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Kurang Memuaskan
Tidak Memuaskan
Lihat Hasil Poling